Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Friday, April 13, 2012

An Inspirational Story

May isang anak na gustong iligaw ang kaniyang ama sa gubat dahil sa sakit nitong wala nang lunas at pagod na rin siyang mag-alaga dito.

Ipinasyal niya ang kaniyang ama hanggang makarating sa kasulukan ng gubat.

Ngunit napansin niya na pinuputol ng kaniyang ama ang bawat sanga ng punong madadaanan nila.

Tinanong ng anak kung bakit niya ginagawa ito.

Sumagot ang kaniyang ama:

Pinuputol ko ang ang mga sanga dahil ayokong maligaw ka sa pag-uwi mo anak.

Just like God, He never leaves us into danger without making our way safe.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)