Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Monday, February 13, 2012

50 Payo Para sa Mag-Asawa (yung iba dito pwede rin mai-apply kahit sa hindi mag-asawa)

 1. Laging tatandaan na kayo ay regalo ng Diyos para sa isa't-isa.
 2. Ipakita at ipadama ang pag-ibig sa paraang gusto ng partner ninyo.
 3. Sa ari-arian at pera huwag mag kaniya-kaniya.
 4. Shower each other with love.
 5. Maging creative sa pagpapakita at pagpapadama ng pag-ibig.
 6. Show concern on the interests of your spouse.
 7. Satisfy the sexual need of your spouse.
 8. Avoid retiring to bed with unsettled ill feeling.
 9. Be gentle and tactful in correcting an error committed by your spouse.
 10. Manalangin na magkasama.
 11. Respect Your spouse's need for privacy.
 12. Tumupad sa pangako.
 13. Kapag nagalit, sikaping tumahimik muna.
 14. Iwasan ang pagsigaw sa asawa lalo na sa harap ng iba.
 15. Be appreciative of your spouse's talents and ability.
 16. Iwasang pintasan ang asawa.
 17. Tulungan siyang huwag magkasala.
 18. Ang galit sa iba ay huwag ibaling sa asawa.
 19. When you have offended your spouse, learn to show you're sorry.
 20. Forgive.
 21. Avoid nagging.
 22. Have a sense of humor.
 23. Mangarap! Magtiyaga! Matalinong gumawa.
 24. More than winning the argument, aim to win your spouse.
 25. Maging attractive sa inyong asawa.
 26. Maging kuntento kayo.
 27. Umiwas sa sitwasyon na maaaring magbunga ng masamang hinala.
 28. Be gentle.
 29. Be proud of your spouse.
 30. Igalang ang opinyon ng asawa.
 31. Huwag maging "bossy".
 32. Maging maunawain.
 33. Keep communication lines open.
 34. Maging mahinahon sa pag-uusap kaag may problemang nilulutas.
 35. Let your spouse know your feelings and the predicament you are in.
 36. Iwasang isumbat ang mga nakalipas na pagkakamaling nagawa niya.
 37. Iwasang gawin ang ano mang bagay na ikakagalit niya.
 38. Sa panahong nanghihina ang loob ng asawa, maging source of encouragement para sa kanya.
 39. Iwasan ang pakikialam sa mga bagay na inaaring personal ng inyong asawa.
 40. Magtiwala.
 41. Maging bestfriend ka ng asawa mo.
 42. Huwag gawing katatawanan ang kamalian, kakulangan at kaibahan ng inyong asawa.
 43. Maging maka-Diyos.
 44. Be attentive kapag may sinasabi siya sa iyo.
 45. Ipakita mo na mahalaga ang iyong asawa.
 46. Iiwasan sa selos ang asawa.
 47. Huwag sabat ng sabat kung asawa mo ang kausap ng iba.
 48. Magsama at magkaisa sa paggawa ng desisyon.
 49. Huwag kalimutan ang mga araw na pinahahalagahan ng iyong asawa.
 50. Be resolved to live with your spouse all your life.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)