Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Tuesday, April 17, 2012

Banat for the Day

Kung mahal mo ang isang tao, kahit na may pagkukulang pa ito. Hindi mo gagawin na maghanap ng iba para mapunan lang ito.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)