Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Saturday, November 19, 2011

Banat for the Day

Sa ating buhay, maraming katanungan na tanging PUSO lamang ang makakasagot at maraming kasagutan na tanging DAMDAMIN lamang ang makakaunawa.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)