Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Tuesday, November 1, 2011

Banat for the Day

Ang BUHAY parang pagbibisikleta, kailangan mong magsipag sa pagpadyak para may marating ka.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)