Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Monday, May 30, 2011

Banat for the Day

Bihira: Seldom, Scarce, Rare
Pambihira: Extraordinary, Surprising, Special

Example:
"Bihira ang mga kaibigan na sasabayan ka sa pagluha. Pambihira ang mga kaibigan na kayang pahintuin ang pagluha mo."

From: mgaepal.com

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)