Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Saturday, October 29, 2011

Banat for the Day

Kalimutan ang NAKARAAN na nagpaiyak sa iyo, mas bigyan mo ng pansin ang KASALUKUYAN na nagpapakumpleto ng NGITI mo.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)