Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Friday, February 17, 2012

Banat for the Day

Ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng magmahal ng dalawang tao sa parehong panahon ay katulad ng kung bakit hindi ka pwedeng magsuot ng sapatos na hindi magkaparehas sa parehong oras...

POSIBLE, pero PANGIT TINGNAN.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)