Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Tuesday, February 21, 2012

Banat for the Day

Paano ko mapaptigil ang ulan kung may ulap?
Paano ko mapipigilan ang pagkahulog ng dahon kung may hangin?
Paano ko maiiwasan ang LOVE kung mayroong IKAW?

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)