Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Wednesday, February 1, 2012

Banat for the Day

Sa pag-ibig, kahit na masaktan ka, o lumuha pa, ang mahalaga, marunong kang magmahal ng tapat at di ka takot na masaktan.
Dahil ang tapat magmahal, ay may katapat na tunay na pagmamahal...

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)