Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Saturday, March 10, 2012

Banat for the Day

Huwag ka masyadong magpa SWEET sa taong kaibigan lang ang turing mo. Dahil baka umasa siya at masaktan mo lang.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)