Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Saturday, March 17, 2012

Banat for the Day

Minsan ang hirap lumingon sa NAKARAAN,
baka kasi bumalik ang dati mong NARARAMDAMAN.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)