Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Monday, July 2, 2012

Banat for the Day

Kapag nagtayo ako ng grocery store, mura ang lahat ng bilihin.
Dahil sa iyo lang ako magmamahal.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)