Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Sunday, April 22, 2012

Banat for the Day

If you spend too long holding on to the one who treats you like an option, you'll miss finding the one who treats you like a priority.

Kaya minsan, mas tamang bumitiw kapag alam mong hindi ka na pinahahalagahan. Malay mo, sa pagbitaw mong yun... mahulog ka sa tamang pwesto at masalo ng tamang tao.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)