Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Monday, January 23, 2012

Celebrating Happiness and Prosperity

"Kung Hei Fat Choi"
"Kung Hee Huat Tsai"
"Gong Xi Fa Cai"
"Kiong Hi Huat Tsai"

– alin ba sa mga ito ang tamang pagbigkas ng pagbati sa Chinese New Year?


Lahat ng mga ito ay tama.

Tamang-tama din, sinamantala ko (na naman) ang isang photo-op sa activity center sa SM Southmall para sa okasyon ngayong araw.
Wishing all of you guys Prosperity and Wealth all throughout this year.


No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)