Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Tuesday, January 31, 2012

Banat for the Day

Ang pag-ibig parang ulan. Minsan dahan-dahan, minsan mabilis. At higit sa lahat, kaya mong maramdaman pero hindi mo kayang pigilan ♥

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)