Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Friday, January 27, 2012

Banat for the Day

Ang TSISMIS parang usok ng sigarilyo, sa bawat buga mo may MAKAKALANGHAP nito.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)