Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Saturday, January 14, 2012

Banat for the Day

Kung mahal mo daw talaga ang tao ipaglaban mo... pero ang sa akin lang, paano mo ipaglalaban ang taong ayaw na ipaglaban ka? Kaya nga tayo tinuruan ng magulang natin mag-"close-open". Para malaman natin kung kailan tayo hahawak at bibitaw.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)