Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Tuesday, January 10, 2012

Banat for the Day

Ilang chismis man ang ibato nila sa iyo, nasa sa iyo yun kung ikaw ay magpapa-apekto.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)