Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Wednesday, January 18, 2012

Apat na Beses

Sabi nila, apat na beses mo mararanasan ang pagmamahal sa buhay mo.

Una
, pag natutunan mong mahalin ang sarili mo.
Pangalwa, may mahal kang iba pero hindi ka mahal.
Pangatlo, mahal ka pero hindi mo mahal, at
Pang-apat, mahal mo at mahal ka pero hindi tama ang panahon pero kayo ang para sa isa't isa.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)