Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Monday, January 23, 2012

Ang Tunay na Lalaki... Minsan "Kikay"

Habang naglalakad sa Market! Market!, napadaan kami sa isang sign. Dahil dakilang oportunista, hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Alam na natin ang sumunod na nangyari.


Ang Tunay na Lalaki... Minsan "Kikay" :)

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)