Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Weekend Warrior

Saturday, December 31, 2011

Banat for the Day

Kapag mahal mo ang isang tao, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Kasi, kahit nong tago pa ang gagawin mo, mahahalata pa din naman yun. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Malay mo, mahal ka din niya.

Indirect English translation:
If you love someone, tell them. Because hearts are often broken by words left unspoken.

No comments:

Total Pageviews

About Me

My photo
Online Gamer, Basketball Player, Mountaineer, Recreational Runner, Blogger, Comedian, Weekend Warrior, part-time TriAthlete (Kain, Tulog, Gala)